Sluiten

Een pensionstal kiezen voor uw paard

  • Door
  • Geplaats op 9 mei 2018
  • 232
  • 1
Delen

Velen onder jullie werden geconfronteerd met de verhuis van uw paarden… Professionele verhuis, gaan samenwonen, stage, studie’s, zin in iets anders of tal van andere redenen.

Laten we beginnen met het uitstippen van de belangrijkste criteria voor een geslaagde verhuis van uw viervoeter.

Wenst u zo veel mogelijk te rijden en u klaarmaken om te gaan rijden eens u het werk verlaat?

Kies een structuur dat niet ver ligt van uw werk- of woonplaats. Geen supertip, zegt u? Het is nochtans eenvoudig om u te laten beïnvloeden door een aangename stal, op makkelijk 30km van huis! Anticipeer eventuele verplaatsingskosten. Denk aan Google maps om u een idee te vormen van de weg die u zal moeten volgen om te gaan paardrijden. Vandaag kan u makkelijk omwegen voorkomen.

Uiteraard, zal u, als nieuwkomer in de regio, noch de naam, noch de reputatie van de structuur kennen. De basisreflex is dus een kijkje nemen op google, met zijn min of meer bewtrouwbare suggestie’s. U zal merken dat veel stallen ondertussen gesloten zijn, of van eigenaar zijn veranderd. Sommige site’s worden ook niet regelmatig geupdated.

Mondelinge reclame is ook een goed idee: de garagist van om de hoek of die vrouw die voor u aan de kassa wacht. Diegene die een vriendin opbelt om te zeggen dat ze nooit op tijd haar dochter op de ponyclub zal kunnen afhalen.

Toch zal u via mondreclame waarschijnlijk niet veel over de prestatie’s te weten komen: weidegang? Stal/weidegang? Worden de paarden 2 of 3x gevoederd ? Wat voor hooi krijgen de paarden ? Hoe zit het met de rijbak ?

Hier komen we weer : Equirodi ! Vele stallen staan op de site en er is een filter aanwezig om zelf uw criteria te kiezen : tarieven, installatie’s, aantal paarden, foto’s… Tal van criteria die u al een idee kunnen geven van de stal in kwestie.

Vergeet althans niet dat u nooit beter gediend wordt dan door uzelf, zeker wat de gevoelsfactor betreft.

Daarom zal het belangrijk zijn dat u tijdens iedere werkpause een stal opbelt, om wat meer informatie op te vragen.

Wat moet u vragen tijdens uw telefoontje ?

Eigenaarstal of rijschool ?

Bent u eerder een person die van kalmte houdt of bent u meer voor animatie? Gaat u eerder voor een familiale eigenaarstal of de specifieke die van de rijschool? De eigenaarstal zal persoonlijker zijn.

Type prestatie

Concentreert u zich stal/weide, om het makkelijk te hebben, of wenst u eerder uw paard dag in, dag uit, de weide in te hebben ? Dit is de makkelijkste optie indien u niet vaak kunt komen rijden. In ieder geval, gestalde paarden moeten kunnen genieten van weidegang (een aantal keren/week). De stal moet minimum 3m op 3m50 groot zijn…

Meest beoefende discipline

Behalve in de ponyclubs en rijscholen, waar veelzijdigheid meestal troef is, zal uw stal een bepaalde richting uitgaan qua beoefende discipline. In functie  daarvan zal u kunnen uitmaken of dit samengaat met uw eigen sportieve activiteit. Ervaring wordt tevens uitgewisseld end it wordt ten zeerste geapprecieerd.

Aantal maaltijden, hooi, mesting

Normaalgezien krijgen paarden op stal minimum 2x hooi en 2x voeding. De eigenaarstal moet meer kunnen aanbieden, in functie van de activiteit van het paard en de wensen van de eigenaar. Indien uw paard voedingscomplementen krijgt, dan moet dit juist gegeven worden door de verantwoordelijke persoon. Indien de stal niet dagelijks wordt uitgemest, dan moet het minimum iedere dag opgefrist worden (mest, urine wegnemen).

Het aan- en uitdoen van peesbeschermers en dekens bij weidegang

Beenbeschermers, dekens, … bij het uitlaten van de paarden in de weide. Indien u uw paard wenst te beschermen bij de weidegang, dan kan dit uiteraard. Dit mag geen extra kosten met zich meebrengen. Weersomstandigheden kunnen evolueren, dekens zullen dus ook moeten veranderen. In een eigenaarstal zijn er vaak minder paarden dan in een rijschool, wat een voordeel is, want de aanpak zal veel persoonlijker kunnen zijn. Het merendeel van de stallen vraagt geen extra geld voor het dekken van de paarden.

Zadelkamer

U moet uw materiaal ter plaatse kunnen laten. Toch veronderstelt dit niet dat u uw 15 dekens moet kunnen stockeren… In functie van de seizoenen moet u uw gerief kunnen laten liggen. Indien mogelijk in een geventileerde ruimte, of zelfs verwarmde ruimte. Dit zal schimmels voorkomen, uw leder zal langer meegaan. Hygiëne is belangrijk. De zadelkamer moet ‘s nachts op slot kunnen en eventueel ook overdag indien er niemand ter plaatse is.

Toezicht

Toezicht is belangrijk. U stalt uw paard bij professionelen, dit veronderstelt dat er een 24u/24u toezicht is. Indien er problemen zijn zal de eigenaar op de hoogte gesteld worden.

Stal-en weideoppervlakte

Een paardenstal moet minimum 3m/3m50 groot zijn. Groter is een must. Kijk de sluitingen goed na, is alles veilig ? (geen uitstekende nagels waaraan het paard zich kan kwetsen ?). Is de staldeur hoog genoeg?

De weide moet uw paard de nodige vrijheid geven om zich wat los te lopen. Een serieuse satl zal geen onnodige veranderingen doorvoeren (de paarden gaan steeds dezelfde weide in). In eerste intstantie is het om sanitaire redenen. Een goede stal zal u vragen om uw paard ‘s morgens voor het eten te ontwormen, wanneer het paard in de stal aankomt. Het nieuwe paard zal pas na volledige expulsie van de eventuele wormen, toelating krijgen om de weide op te gaan.

Verlichte piste, manège, longeerruimte….

Iedere ruimpte moet voldoen aan veiligheidsregels : de hoogte van de omheiningen enz… Het alles moet u en uw paard maximum veiligheid kunnen garanderen. Tevens moet alles onderhouden worden. Een vuile grond, vol met mest, zegt veel over hoe de stal gehouden wordt. De kwaliteit van de ondergrond is ook heel belangrijk om kwetsuren te vermijden, de eventuele drainage moet correct werken.

De hoefsmid

In geval u van ver komt, zou het kunnen dat u op een nieuwe hoefsmid gaat moeten beroep doen. De stal moet u een goede hoefsmid kunnen aanraden, die het werk juist zal kunnen overnemen. Indien twijfel, het aanpassen van klassiek of orthopedisch beslag, aarzel niet om uw nieuwe hoefsmid in contact te brengen met uw vroegere hoefsmid. Het is een goede manier om een goede opvolging te hebben van uw paard, onder professionelen uit de sector. Zo zal u zich ook niet opdringen als ‘allesweter’. U zal met een gerust gemoed op beide oren kunnen slapen.

Verzorging bij kwetsuren

Bij een volledig pension, waar uw paard wordt opgevolgd door professionelen, is het vaak nodig om kleine zorgen aan te brengen. Dit omvat onder andere het ontsmetten van een wonde, of het geven van een voedingssupplement, siroop enz… Maar soms is het nodig om om de 2/3 uren medicatie te geven. In dit geval kan het soms aangeraden zijn om naar een revalidatiestal te gaan, waar verzorging en opvolging een specialisatie is, of om iets meer te betalen aan de person die uw paard verzorgt, zodat iedereen er zijn voordeel in heeft.

Contract, met of zonder vooropzeg

Heden willen vele structuren zich beschermen tegen eventuele problemen, pensioncontracten en dergelijke. Een contract geeft goed de rechten en verplichtingen van elke partij aan. In die zin geeft het vertrouwen. In het contract zal u het reglement van de stallen moeten kunnen terugvinden, de voorgestelde prestatie’s, en de punten die u moet respecteren. Indien u op een gegeven moment wilt weggaan, zal u een vooropzeg moeten indiendn. Dit is een recht van de eigenaar van de stal. Zo zal hij een nieuwe klant kunnen ontvangen in zijn stal.

Andere stucturen kiezen ervoor om meer vertrouwen te geven. Zij gaan uit van een wederzijds respect. Om slechte verrassingen te vermijden, stelt u best al uw vragen. Wees intuitief is vertrouw op uw gevoel.

Gesloten en veilige ruimte

Kijk de omheiningen steeds goed na. Houten omheiningen mogen geen uitsteeksels hebben et moeten steeds goed sluiten. Indien er draad is, moet hij steeds goed gespannen staan en nergens stuk zijn. Alles moet stevig zijn, en goed de grond inzitten. Maak uit wat de risico’s kunnen zijn, als paard, ook indien het paard op de ene of andere manier uit de weide raakt. Kijk goed na of het praktisch ingericht is, en er geen gevaren kunnen ontstaan (ook in geval van bijna onmogelijke ontsnappingen).

Wees attent op het comfort van het paard, en het uwe. Een aangenamen sfeer is eveneens belangrijk.

Eens u deze vragen heft doorlopen aan de telefoon, gaat u best uw gevoel na. Aarzel niet om de stal te gaan bezoeken. Wandel rond en stel vragen. In welke staat bevinden zich de paarden ? Zijn de stallen proper, goed gestrooid ? Is er voldoende verlichting en verluchting ? Is de stal onderhouden ? Probeer de eigenaar van de stal te vinden om u voor te stellen.

Indien de stal in de goede zin uw aandacht trekt, gaat u best een tweede keer op bezoek. Bepaalde details zal u misschien beter zien.

Een goede tip: neem uw tijd! Een maand meer of minder zal niet veel veranderen.

Besluit

Geen enkele structuur is perfect, maar probeer voor uzelf goed uit te maken wat belangrijk is. Wees ervan bewust dat u in een grote stal van 45 paarden moeilijk dagelijkse weidegang zal kunnen hebben, terwijl een kleinere stal dat wel kan aanbieden.

Het contact is belangrijk, hebben de eigenaars van de stal oprecht informatie over uw paard gevraagd? Voor hen is dit hun werk, waar ze geld mee verdienen, maar het moet steeds een passie blijven. Het welzijn van uw paard moet steeds vooropblijven. De verantwoordelijke moet navragen of het paard gevaccineerd is, ontwormd is en wat voor voeding uw paard krijgt. Tevens moet die persoon navragen of uw paard andere paarden gewoon is en hoe hij zich in groep of in bijzijn van andere paarden gedraagt. Ook moet hij steeds geïnformeerd zijn over eventuële allergieën, frequentie van het beslag…

Dit alles om slechte verrassingen te vermijden en met een gerust gemoed naar een nieuwe stal te trekken.

Heeft u dit artikel interessant gevonden ?

Commentaar

U moet verbonden zijn met het internet om op dit artikel te kunnen antwoorden.

Nog geen lid ? Maak uw profiel aan

equirodi

Over de auteur

EQUIRODI